FOTONA 4D LASER (SP DYNAMIS) เลเซอร์ประสิทธิภาพในการเข้าถึงชั้นผิวที่ลึกที่สุด

FOTONA 4D LASER (SP DYNAMIS) เลเซอร์ตัวใหม่ล่าสุด ประสิทธิภาพในการเข้าถึงชั้นผิวที่ลึกที่สุด นวัตกรรมเทคโนโลยี เลเซอร์รักษาโรคผิวหนังที่ทันสมัย


FOTONA 4D LASER (SP DYNAMIS) ที่สุดแห่งเลเซอร์ประสิทธิภาพในการเข้าถึงชั้นผิวที่ลึกที่สุด 1 ใน 20 เครื่องในประเทศไทย ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสโลวีเนีย และประเทศไทย

   
    


วีดีโอเพิ่มเติม