คริสตัลคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมตจวิทยา (ผิวหนัง)

เลเซอร์ลบรอยสัก (QS Nd-YAG) Spectra Gold

บริการเลเซอร์ลบรอยสัก ด้วย Spectra Gold ชนิด Q swith Nd-YAG



รีวิวการรักษา


คริสตัลคลินิก สามารถลบรอยสักต่าง ๆ (รวมถึงรอยสักคิ้ว) ได้ด้วยเลเซอร์ Qs Nd YAG 1064 เครื่อง spectra gold ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย อัตราค่ารักษาเริ่มต้นตารางเซนติเมตรละ 500 บาท