คริสตัลคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมตจวิทยา (ผิวหนัง)

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 82 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทร : 043-722-248 หรือ 096-860-9909

Crystalclinic.m

crystalclinic.
mahasarakham

@crystalclinic

วิธีการทางเดินทาง

คลินิกอยู่ติดถนนถีนานนท์โดยห่างจากสามแยกกาฬสินธุ์มีระยะทางเกือบ 500 เมตรโดยประมาณ โดยหากขับรถจากสามแยกกาฬสินธุ์คลินิกจะตั้งอยู่ด้านขวามือ แต่หากขับมาจากด้าน มมส.ใหม่ คลินิกจะอยู่ด้านซ้ายคลินิกอยู่เลย 7 – 11 ไปนิดหน่อยก็จะเจอคลินิก

สำหรับผู้ที่ไม่มีรถส่วนตัวก็สามารถนั่งรถสองแถวสายบขส. – มมส.ใหม่ รวมไปถึงรถสองแถวกันทรวิชัย – บขส.

บริเวณใกล้เคียงกับคลินิก : “ร้านกาแฟ Forget Me Not Cafe” “VIP Club ส้มตํา” “Shark Gym มหาสารคาม” รวมถึง “ร้านบ้านเตี๋ยว”

Crystalclinic.m
crystalclinic.
mahasarakham
@crystalclinic

วิธีการทางเดินทาง

คลินิกอยู่ติดถนนถีนานนท์โดยห่างจากสามแยกกาฬสินธุ์มีระยะทางเกือบ 500 เมตรโดยประมาณ โดยหากขับรถจากสามแยกกาฬสินธุ์คลินิกจะตั้งอยู่ด้านขวามือ แต่หากขับมาจากด้าน มมส.ใหม่ คลินิกจะอยู่ด้านซ้ายคลินิกอยู่เลย 7 – 11 ไปนิดหน่อยก็จะเจอคลินิก

สำหรับผู้ที่ไม่มีรถส่วนตัวก็สามารถนั่งรถสองแถวสายบขส. – มมส.ใหม่ รวมไปถึงรถสองแถวกันทรวิชัย – บขส.

บริเวณใกล้เคียงกับคลินิก : “ร้านกาแฟ Forget Me Not Cafe” “VIP Club ส้มตํา” “Shark Gym มหาสารคาม” รวมถึง “ร้านบ้านเตี๋ยว”

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 82 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทร : 043-722-248 หรือ 096-860-9909

Crystalclinic.m

crystalclinic.
mahasarakham

@crystalclinic

วิธีการทางเดินทาง

คลินิกอยู่ติดถนนถีนานนท์โดยห่างจากสามแยกกาฬสินธุ์มีระยะทางเกือบ 500 เมตรโดยประมาณ โดยหากขับรถจากสามแยกกาฬสินธุ์คลินิกจะตั้งอยู่ด้านขวามือ แต่หากขับมาจากด้าน มมส.ใหม่ คลินิกจะอยู่ด้านซ้ายคลินิกอยู่เลย 7 – 11 ไปนิดหน่อยก็จะเจอคลินิก

สำหรับผู้ที่ไม่มีรถส่วนตัวก็สามารถนั่งรถสองแถวสายบขส. – มมส.ใหม่ รวมไปถึงรถสองแถวกันทรวิชัย – บขส.

บริเวณใกล้เคียงกับคลินิก : “ร้านกาแฟ Forget Me Not Cafe” “VIP Club ส้มตํา” “Shark Gym มหาสารคาม” รวมถึง “ร้านบ้านเตี๋ยว”

Crystalclinic.m
crystalclinic.
mahasarakham
@crystalclinic

วิธีการทางเดินทาง

คลินิกอยู่ติดถนนถีนานนท์โดยห่างจากสามแยกกาฬสินธุ์มีระยะทางเกือบ 500 เมตรโดยประมาณ โดยหากขับรถจากสามแยกกาฬสินธุ์คลินิกจะตั้งอยู่ด้านขวามือ แต่หากขับมาจากด้าน มมส.ใหม่ คลินิกจะอยู่ด้านซ้ายคลินิกอยู่เลย 7 – 11 ไปนิดหน่อยก็จะเจอคลินิก

สำหรับผู้ที่ไม่มีรถส่วนตัวก็สามารถนั่งรถสองแถวสายบขส. – มมส.ใหม่ รวมไปถึงรถสองแถวกันทรวิชัย – บขส.

บริเวณใกล้เคียงกับคลินิก : “ร้านกาแฟ Forget Me Not Cafe” “VIP Club ส้มตํา” “Shark Gym มหาสารคาม” รวมถึง “ร้านบ้านเตี๋ยว”