เลเซอร์รักษาเส้นเลือดฝอย รักษาเส้นเลือดขอด (Long Pluse ND YAG Laser) คริสตัลคลินิก มหาสารคาม

คริสตัลคลินิก มหาสารคาม ให้บริการเลเซอร์รักษาเส้นเลือดฝอย รักษาเส้นเลือดขอด ด้วยเลเซอร์ชนิด (Long Pluse ND YAG Laser) คลื่นแสงความเข้มสูง ส่งผ่านลึกถึงชั้นหนังแท้


“Long pulse Nd YAG” เลเซอร์กำจัดรักษาเส้นเลือดฝอย เส้นเลือดขอด ที่มีประสิทธิภาพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เลเซอร์รักษาโรคผิวหนังที่ทันสมัย “Laser SP Dynamis” ที่สุดแห่งเลเซอร์ประสิทธิภาพในการเข้าถึงชั้นผิวที่ลึกที่สุด ใน 20 เครื่องในประเทศไทย

เลเซอร์ (Laser) คือพลังงานพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นแสง เลเซอร์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพลังงานจากคลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ คลื่น x-ray ซึ่งจะมีจุดกำเนิดมาจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Spectrum) เหมือนกัน . เครื่องเลเซอร์ คือเครื่องมือที่จะสร้างคลื่นพลังงานออกมาเป็นช่วงคลื่นแสงคลื่นใดคลื่นหนึ่งเท่านั้น เช่น แสงเลเซอร์เพาซ์ดายด์ (Pulse-Dye Laser) จะเป็นแสงสีเหลืองมีความยาวช่วงคลื่น 595 นาโนเมตร แสงเลเซอร์เอ็นดีแยค (ND YAG Laser) จะมีความยาวช่วงคลื่นที่ยาว 532 และ 1,064 นาโนเมตร

ซึ่งพลังงานแสงเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการรักษาที่เฉพาะเจาะจง สรุปง่าย ๆ คือเลเซอร์คือคลื่นแสงที่มีพลังงานออกมาเป็นจุดช่วงคลื่นที่จุดใดจุดหนึ่ง การรักษาด้วยเลเซอร์แทบจะไม่มีความเจ็บปวดเลย

  • รักษาเส้นเลือดขอด
  • รักษาเส้นเลือดฝอย
  • รักษาปานแดง
  • รักษาเนื้องอกเส้นเลือด
  • รักษาฝ้าเลือด
  • รักษาเส้นเลือดฝอยจากสารสเตียรอยด์
  • ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสโลวีเนีย และประเทศไทย
  • มีการพ่นความเย็นระหว่างทำ ทำให้ไม่รู้สึกเจ็บ

วิดีโอสาธิตการรักษา