เลเซอร์รักษาเส้นเลือดฝอย รักษาเส้นเลือดขอด (Long pluse Nd YAG Laser)

เลเซอร์รักษาเส้นเลือดฝอย รักษาเส้นเลือดขอด (Long pluse Nd YAG) คลื่นแสงความเข้มสูง ส่งผ่านลึกถึงชั้นหนังแท้


“Long pulse Nd YAG” เลเซอร์กำจัดรักษาเส้นเลือดฝอย เส้นเลือดขอด ที่มีประสิทธิภาพ นวัตกรรมเทคโนโลยี เลเซอร์รักษาโรคผิวหนังที่ทันสมัย “Laser SP Dynamis” ที่สุดแห่งเลเซอร์ประสิทธิภาพในการเข้าถึงชั้นผิวที่ลึกที่สุด ใน 20 เครื่องในประเทศไทย

เลเซอร์ (laser) คือพลังงานพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นแสง เลเซอร์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพลังงานจากคลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ คลื่น x-ray ซึ่งจะมีจุดกำเนิดมาจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic spectrum) เหมือนกัน . เครื่องเลเซอร์ คือเครื่องมือที่จะสร้างคลื่นพลังงานออกมาเป็นช่วงคลื่นแสงคลื่นใดคลื่นหนึ่งเท่านั้น เช่น แสงเลเซอร์เพาซ์ดายด์ (pulse-dye laser) จะเป็นแสงสีเหลืองมีความยาวช่วงคลื่น 595 นาโนเมตร แสงเลเซอร์เอ็นดีแยค (Nd YAG laser) จะมีความยาวช่วงคลื่นที่ยาว 532 และ 1,064 นาโนเมตร

ซึ่งพลังงานแสงเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการรักษาที่เฉพาะเจาะจง สรุปง่าย ๆ คือเลเซอร์คือคลื่นแสงที่มีพลังงานออกมาเป็นจุดช่วงคลื่นที่จุดใดจุดหนึ่ง การรักษาด้วยเลเซอร์แทบจะไม่มีความเจ็บปวดเลย

  • รักษาเส้นเลือดขอด
  • รักษาเส้นเลือดฝอย
  • รักษาปานแดง
  • รักษาเนื้องอกเส้นเลือด
  • รักษาฝ้าเลือด
  • รักษาเส้นเลือดฝอยจากสารสเตียรอยด์
  • ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสโลวีเนีย และประเทศไทย
  • มีการพ่นความเย็นระหว่างทำ ทำให้ไม่รู้สึกเจ็บ

วิดีโอสาธิตการรักษา