รักษาโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) ยาฉีดรักษาโรคสะเก็ดเงิน ยาฉีดชีวโมเลกุล (Biologic drug)

รักษาโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) ยาฉีดรักษาโรคสะเก็ดเงิน (Biologic drug) คริสตัลคลินิก มหาสารคาม

โรคสะเก็ดเงิน รักษาได้ สามารถเข้ามาปรึกษาเราได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยแพทย์เฉพาะทางตจวิทยา (ผิวหนัง) ต้องที่คริสตัลคลินิก มหาสารคาม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังและเส้นผม 1 ใน 4 ของภาคอีสาน


โรคสะเก็ดเงิน เกิดได้อย่างไร

โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) เป็นโรคที่มีการอักเสบของผิวหนัง โดยมีการแบ่งตัวของผิวหนังเร็วกว่าปกติโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อ สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย โดยมีปัจจัยทางพันธุกรรมมาเกี่ยวข้อง สร้างปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว การรับมือกับอาการที่เกิดขึ้น มักจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกยุ่งยาก กังวลใจและเกิดความไม่มั่นใจในการพบปะผู้คน

อาการของโรคสะเก็ดเงิน เป็นอย่างไร

อาการของโรคสะเก็ดเงินที่แสดง จะพบเป็นลักษณะผื่นแดง ขอบเขตชัดเจน มีสะเก็ดหนา สีขาว ๆ มักเกิดที่บริเวณ ข้อศอก ข้อเข่า ศีรษะ อาจพบร่วมกับความผิดปกติของเล็บร่วมด้วยได้

โรคสะเก็ดเงิน-รักษาสะเก็ดเงิน

วิธีรักษาโรคสะเก็ดเงิน

ในปัจจุบันมีการรักษานี้แบ่งตามระดับความรุนแรงของโรค หากมี อาการรุนแรงน้อย สามารถเริ่มการรักษาด้วยการทายา หากมี อาการรุนแรงปานกลาง มีผื่นกระจายเป็นบริเวณกว้างก็สามารถรักษาโดยการรับประทานยา อาจร่วมกับการฉายแสงอาทิตย์เทียม และหาก อาการรุนแรงมาก อาจต้องใช้ยาฉีด Biologic drug (ยาฉีดชีวโมเลกุล รักษาสะเก็ดเงิน) ที่ใช้ฉีดเพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงินโดยเฉพาะ ยานี้จะส่งผลให้ผื่นลดลงไปได้อย่างมาก เห็นผลตั้งแต่เข็มแรก ดีขึ้นมากกว่า 50% เมื่อฉีดแล้วคนไข้ไม่จำเป็นต้องกินยาหรือทายาเลย ราคายาฉีดชีวโมเลกุลรักษาสะเก็ดเงินจะมีราคาค่อนข้างสูง หากเทียบกับประสิทธิภาพถือว่าดีอย่างเห็นได้ชัด อาการของโรคสามารถมีช่วงที่สงบ และอาจกำเริบได้จากหลายปัจจัย เช่น ภาวะเครียด อดนอน พักผ่อนน้อย ดื่มสุรา

ตารางแสดงการฉีดยารักษาโรคสะเก็ดเงิน - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
ข้อมูลล่าสุด : ณ เดือนกันยายน 2566

สาเหตุ อาการ และวิธีรักษาป้องกัน ตลอดจนการดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจ แม้จะมั่นใจว่า ตนเองไม่มีทางเป็นโรคนี้เลยก็ตาม แต่ก็ไม่แน่ว่า วันหนึ่งคนใกล้ตัวของคุณอาจป่วยเป็นโรคนี้ก็ได้


รีวิวเคสรักษาสะเก็ดเงิน

รีวิวการรักษาสะเก็ดเงิน-คริสตัลคลินิก-มหาสารคาม
รีวิวการรักษาสะเก็ดเงิน-คริสตัลคลินิก-มหาสารคาม
รีวิวการรักษาสะเก็ดเงิน-คริสตัลคลินิก-มหาสารคาม
รีวิวเคสรักษาสะเก็ดเงิน ด้วยยา Biologic drug ยาฉีดชีวโมเลกุล รักษาสะเก็ดเงิน - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
รีวิวเคสรักษาสะเก็ดเงิน ด้วยยา Biologic drug ยาฉีดชีวโมเลกุล รักษาสะเก็ดเงิน - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
รีวิวเคสรักษาสะเก็ดเงิน ด้วยยา Biologic drug ยาฉีดชีวโมเลกุล รักษาสะเก็ดเงิน - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
รีวิวเคสรักษาสะเก็ดเงิน ด้วยยา Biologic drug ยาฉีดชีวโมเลกุล รักษาสะเก็ดเงิน - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
รีวิวเคสรักษาสะเก็ดเงิน ด้วยยา Biologic drug ยาฉีดชีวโมเลกุล รักษาสะเก็ดเงิน - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
รีวิวเคสรักษาสะเก็ดเงิน ด้วยยา Biologic drug ยาฉีดชีวโมเลกุล รักษาสะเก็ดเงิน - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม

รีวิวฉีดยาชีวโมเลกุล รักษาโรคสะเก็ดเงิน - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
รีวิวฉีดยาชีวโมเลกุล รักษาโรคสะเก็ดเงิน - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
รีวิวฉีดยาชีวโมเลกุล รักษาโรคสะเก็ดเงิน - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
รีวิวฉีดยาชีวโมเลกุล รักษาโรคสะเก็ดเงิน - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
รีวิวฉีดยาชีวโมเลกุล รักษาโรคสะเก็ดเงิน - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
รีวิวฉีดยาชีวโมเลกุล รักษาโรคสะเก็ดเงิน - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
รีวิวฉีดยาชีวโมเลกุล รักษาโรคสะเก็ดเงิน - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
รีวิวฉีดยาชีวโมเลกุล รักษาโรคสะเก็ดเงิน - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม

รีวิวเคสรักษาสะเก็ดเงินด้วยวิธีการฉีดยา Scapho 6
รีวิวเคสรักษาสะเก็ดเงินด้วยวิธีการฉีดยา Scapho 2
รีวิวเคสรักษาสะเก็ดเงินด้วยวิธีการฉีดยา Scapho 5
รีวิวเคสรักษาสะเก็ดเงินด้วยวิธีการฉีดยา Scapho 1
รีวิวเคสรักษาสะเก็ดเงินด้วยวิธีการฉีดยา Scapho 3

รีวิวเคสรักษาสะเก็ดเงินด้วยวิธีการฉีดยา Scapho
รีวิวเคสรักษาสะเก็ดเงินด้วยวิธีการฉีดยา Scapho
รีวิวเคสรักษาสะเก็ดเงินด้วยวิธีการฉีดยา Scapho
รีวิวเคสรักษาสะเก็ดเงินด้วยวิธีการฉีดยา Scapho
รีวิวเคสรักษาสะเก็ดเงินด้วยวิธีการฉีดยา Scapho 5

หากคุณลูกค้ามีปัญหาอาการของโรคสะเก็ดเงินอย่ามัวแต่กลุ้มใจ เชิญรับคำปรึกษาและวินิจฉัยกับแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ที่คริสตัลคลินิก มหาสารคาม ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย