งานประชุมโลกด้านผิวหนัง World Congress of Dermatology ครั้งที่ 25 ณ ประเทศสิงคโปร์

July 7, 2023 2:00 pm

นายแพทย์สรรญชัย สมบัติไหมไทย แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ประจำคริสตัลคลินิก มหาสารคาม เข้าร่วมงานประชุมโลกด้านผิวหนัง World Congress of Dermatology ครั้งที่ 25 ณ ประเทศสิงคโปร์


นายแพทย์สรรญชัย สมบัติไหมไทย แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ประจำคริสตัลคลินิก มหาสารคาม เข้าร่วมงานประชุมโลกด้านผิวหนัง World Congress of Dermatology ครั้งที่ 25 ณ ประเทศสิงคโปร์
นายแพทย์สรรญชัย สมบัติไหมไทย แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ประจำคริสตัลคลินิก มหาสารคาม เข้าร่วมงานประชุมโลกด้านผิวหนัง World Congress of Dermatology ครั้งที่ 25 ณ ประเทศสิงคโปร์

งานดับเบิลยูซีดี ประจำปี 2566 จัดขึ้น ณ ศูนย์จัดการประชุมและนิทรรศการซันเทคสิงคโปร์ (Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre) ภายใต้ธีม ‘ก้าวข้ามพรมแดนด้านผิวหนัง’ (Dermatology Beyond Borders) เป็นหนึ่งในการประชุมทางการแพทย์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค รวบรวมตัวแทนเข้าร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศกว่า 11,000 คน ทั้งแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ และพันธมิตรอุตสาหกรรมจาก 130 ประเทศ เพื่อเปิดตัวความก้าวหน้าใหม่ ๆ ของการวิจัยด้านผิวหนังและโรคผิวหนัง

นายแพทย์สรรญชัย สมบัติไหมไทย แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ประจำคริสตัลคลินิก มหาสารคาม เข้าร่วมงานประชุมโลกด้านผิวหนัง World Congress of Dermatology ครั้งที่ 25 ณ ประเทศสิงคโปร์

โปรแกรมของการประชุมที่จัดขึ้นมีความเข้มข้นและหลากหลาย รวมถึงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 208 รายการ การบรรยายหลัก 15 รายการ การอบรม 24 รายการ การประชุมผู้เชี่ยวชาญ 19 รายการ และอื่น ๆ โดยจะเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าทางด้านผิวหนัง พร้อมทั้งสำรวจประเด็นทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ด้านผิวหนัง

ครอบคลุมเรื่องโรคผิวหนังในวงกว้าง ตั้งแต่โรคสะเก็ดเงิน โรคผิวหนังอักเสบ มะเร็งผิวหนัง เวชศาสตร์และหัตถการความงาม ไปจนถึงโรคของเส้นผมและเล็บ ความผิดปกติของเม็ดสี พยาธิวิทยา และการติดเชื้อ การประชุมสัมมนามีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระบาดวิทยา การวินิจฉัย และการจัดการด้านโรคผิวหนัง

ที่มาบทความ : infoquest


แก้ไขล่าสุด