โปรโมชั่น HIFU ยกกระชับใบหน้า หน้าขาวใส สวยปังโดยไม่ต้องผ่าตัด (High Intense Focus Ultrasound)
โปรโมชั่น HIFU ยกกระชับใบหน้า หน้าขาวใส สวยปังโดยไม่ต้องผ่าตัด (High Intense Focus Ultrasound)