รักษาโรคผิวหนัง รักษางูสวัด (Shingles)

รักษางูสวัด (Shingles) โรคผิวหนัง โดยแพทย์เฉพาะทางตจวิทยา (ผิวหนัง) ด้วยวิธีการรักษาที่ทันสมัย ของคริสตัลคลินิก มหาสารคาม


โรคงูสวัด คืออะไร

โรคงูสวัด (Shingles) เกิดจากเชื้อไวรัส varicella zoster virus (VZR) ซึ่งเป็นเชื้อตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส โดยเมื่อหายจากโรคอีสุกอีใสแล้วเชื้อจะค่อยๆ เคลื่อนตัวตามแนวเส้นประสาทเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในปมประสาทของร่างกายโดยไม่ทำให้เกิดอาการผิดปกติใด ๆ

แต่เมื่อใดที่ร่างกายมีภูมิต้านทานลดลง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคเอสแอลอี ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิต้านทาน ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังอย่างเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น เชื้อไวรัสก็สามารถกำเริบและก่อให้เกิดโรคงูสวัดขึ้นมาได้

วิธีรักษา

หากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาภายใน 24-48 ชม. แพทย์จะจ่ายยาต้านการติดเชื้อไวรัสให้คนไข้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน นอกจากนี้แพทย์อาจใช้ยาลดอาการปวด เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดที่รุนแรงของงูสวัด


หากคุณลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนัง อย่ามัวแต่กลุ้มใจ เชิญรับคำปรึกษาและวินิจฉัยกับแพทย์เฉพาะทาง ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย