คริสตัลคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมตจวิทยา (ผิวหนัง)

ร่วมงานกับเรา

1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 21-28 ปี (วุฒิปริญญาตรี)
 • มีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • มีความขยันอดทน ไม่เกี่ยงงาน ละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงาน วันเสาร์ – อาทิตย์ได้ เวลาทำงาน (10.30น. – 20.00น.) แต่สามารถหยุดงานได้ 6 วัน/เดือน (หลังจากบรรจุ)
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิปริญญาตรี
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว

ร่วมงานกับเรา

1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 21-28 ปี (วุฒิปริญญาตรี)
 • มีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • มีความขยันอดทน ไม่เกี่ยงงาน ละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงาน วันเสาร์ – อาทิตย์ได้ เวลาทำงาน (10.30น. – 20.00น.) แต่สามารถหยุดงานได้ 6 วัน/เดือน (หลังจากบรรจุ)
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิปริญญาตรี
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว