มาตรการป้องกันโควิด-19 ของคริสตัลคลินิก มหาสารคาม

คริสตัลคลินิก มหาสารคาม ห่วงใย ยกระดับการดูแลสุขอนามัย ห่างไกล COVID-19 🛡🦠 เราจะสู้ไปด้วยกัน ขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

คริสตัลคลินิก มหาสารคาม เรามีมาตรการป้องกันและรับมือต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ได้มาตรฐานโดยมีขั้นตอนป้องกัน ดังต่อไปนี้

1. พนักงานต้องทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

2. แพทย์และพนักงานทุกคนใส่ถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่

3. ทำความสะอาดคลินิกฆ่าเชื้อทุก ๆ 2 ชั่วโมง

4. มีแอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกค้าก่อนเข้าคลินิก

5. ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคน

6. ให้พนักงานคลินิก ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

7. ห้องทรีตเมนต์ แยกกั้นชัดเจน เข้าใช้ 1 ห้องต่อ 1 คน

8. คัดกรองผู้มาใช้บริการ เพื่อแยกกลุ่มเสี่ยง

One thought on “มาตรการป้องกันโควิด-19 ของคริสตัลคลินิก มหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

มาตรการป้องกันโควิด-19 ของคริสตัลคลินิก มหาสารคาม

คริสตัลคลินิก มหาสารคาม ห่วงใย ยกระดับการดูแลสุขอนามัย ห่างไกล COVID-19 🛡🦠 เราจะสู้ไปด้วยกัน ขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

คริสตัลคลินิก มหาสารคาม เรามีมาตรการป้องกันและรับมือต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ได้มาตรฐานโดยมีขั้นตอนป้องกัน ดังต่อไปนี้

1. พนักงานต้องทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

2. แพทย์และพนักงานทุกคนใส่ถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่

3. ทำความสะอาดคลินิกฆ่าเชื้อทุก ๆ 2 ชั่วโมง

4. มีแอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกค้าก่อนเข้าคลินิก

5. ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคน

6. ให้พนักงานคลินิก ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

7. ห้องทรีตเมนต์ แยกกั้นชัดเจน เข้าใช้ 1 ห้องต่อ 1 คน

8. คัดกรองผู้มาใช้บริการ เพื่อแยกกลุ่มเสี่ยง

One thought on “มาตรการป้องกันโควิด-19 ของคริสตัลคลินิก มหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *