คริสตัลคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมตจวิทยา (ผิวหนัง)

โปรโมชั่น Meso หน้าใส บำรุงผิว ฟื้นฟูผิว - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
โปรโมชั่น Meso Fat สลายไขมัน - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
โปรโมชั่น Filler เติมเต็มใบหน้า แก้ไขจุดบกพร่อง - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
โปรโมชั่น Meso หน้าใส บำรุงผิว ฟื้นฟูผิว - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
โปรโมชั่น Meso Fat สลายไขมัน - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม
โปรโมชั่น Filler เติมเต็มใบหน้า แก้ไขจุดบกพร่อง - คริสตัลคลินิก มหาสารคาม