รักษาสิว

แก้ไขล่าสุด : April 29, 2018 7:20 pm|2,520 views

คริสตัล คลินิก มีบริการรักษาสิวหลากหลายบริการโดยลูกค้าสามารถปรึกษาพนักงานในคลินิก รวมถึงแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ โดยบริการักษาสิวของทางคลินิกมีแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

   Set ยารักษาสิว ราคา 468 บาท

   ซึ่งประกอบด้วย

   • เจลล้างหน้า
   • ละลายหัวสิว
   • ปรับสภาพผิวกลางวัน
   • ปรับสภาพผิวกลางคืน

   คอร์สสิว ตามราคาต่าง ๆ ดังนี้

   Course รักษาสิว

   1,500 บาท / เดือน

     แถม Mpeel 1 ครั้ง
     พบแพทย์ 1 เดือน 2 ครั้ง
     ไม่รวมกดสิว, ฉีดสิว, AHA, LED

    ตัวยาในคอร์ส

     1. 2BV / 4BV/ 2SE cream (ฟอกสิว)
     2. AB soap / G soap / A gel / N gel / Cetaphil 60 ml Hibiscub (ล้างหน้า)
     3. CLM gel / Erythro / CLM solution (รักษาสิวอักเสบ)
     4. 4AHA / 7MHA / 10AHA cream (ปรับสภาพผิว)
     5. Post acne cream / 5AZL (รอยดำสิว)
     6. Aloe / AloeTA cream (บำรุงผิว)
     7. 0.025 / 0.05 / 0.1 Neova cream (ละลายหัวสิว)
     8. Acne cream (แต้มหัวสิว)
     9. VC gel / RB1 / RB2 (รอยแดงสิว)
     10. Acne lotion / Acne sulfer (แป้งน้ำรักษาสิว)

   หมายเหตุ : **ราคานี้ไม่รวมยากิน
   * LED หากต้องการเพิ่ม ALA เพิ่มเงิน อีกเพียง 500 บาท
   รับยาสัปดาห์ละครั้ง แพทย์เป็นผู้สั่งยาให้ครั้งละ 3 – 4 ตัว
   (รับครั้งที่สองไม่ต้องพบแพทย์ สามารถมารับยาไปใช้ได้เลย
   แต่หากต้องการรับยาเพิ่มต้องพบแพทย์เท่านั้น)

   Course รักษาสิว

   3,000 บาท / เดือน

     แถม AHA peeling 2 ครั้ง
     แถม กดสิว ฉีดสิว ฟรีตามแพทย์สั่ง
     แถม LED 2 ครั้ง

    ตัวยาในคอร์ส

     1. 2BV / 4BV/ 2SE cream (ฟอกสิว)
     2. AB soap / G soap / A gel / N gel / Cetaphil 60 ml Hibiscub (ล้างหน้า)
     3. CLM gel / Erythro / CLM solution (รักษาสิวอักเสบ)
     4. 4AHA / 7MHA / 10AHA cream (ปรับสภาพผิว)
     5. Post acne cream / 5AZL (รอยดำสิว)
     6. Aloe / AloeTA cream (บำรุงผิว)
     7. 0.025 / 0.05 / 0.1 Neova cream (ละลายหัวสิว)
     8. Acne cream (แต้มหัวสิว)
     9. VC gel / RB1 / RB2 (รอยแดงสิว)
     10. Acne lotion / Acne sulfer (แป้งน้ำรักษาสิว)

   หมายเหตุ : **ราคานี้ไม่รวมยากิน
   * LED หากต้องการเพิ่ม ALA เพิ่มเงิน อีกเพียง 500 บาท
   รับยาสัปดาห์ละครั้ง แพทย์เป็นผู้สั่งยาให้ครั้งละ 3 – 4 ตัว
   (รับครั้งที่สองไม่ต้องพบแพทย์ สามารถมารับยาไปใช้ได้เลย
   แต่หากต้องการรับยาเพิ่มต้องพบแพทย์เท่านั้น)

   Course รักษาสิว

   3,500 บาท / เดือน

     แถม AHA peeling 3 ครั้ง
     แถม กดสิว ฉีดสิว ฟรีตามแพทย์สั่ง
     แถม LED 3 ครั้ง

    ตัวยาในคอร์ส

     1. 2BV / 4BV/ 2SE cream (ฟอกสิว)
     2. AB soap / G soap / A gel / N gel / Cetaphil 60 ml Hibiscub (ล้างหน้า)
     3. CLM gel / Erythro / CLM solution (รักษาสิวอักเสบ)
     4. 4AHA / 7MHA / 10AHA cream (ปรับสภาพผิว)
     5. Post acne cream / 5AZL (รอยดำสิว)
     6. Aloe / AloeTA cream (บำรุงผิว)
     7. 0.025 / 0.05 / 0.1 Neova cream (ละลายหัวสิว)
     8. Acne cream (แต้มหัวสิว)
     9. VC gel / RB1 / RB2 (รอยแดงสิว)
     10. Acne lotion / Acne sulfer (แป้งน้ำรักษาสิว)

   หมายเหตุ : **ราคานี้ไม่รวมยากิน
   * LED หากต้องการเพิ่ม ALA เพิ่มเงิน อีกเพียง 500 บาท
   รับยาสัปดาห์ละครั้ง แพทย์เป็นผู้สั่งยาให้ครั้งละ 3 – 4 ตัว
   (รับครั้งที่สองไม่ต้องพบแพทย์ สามารถมารับยาไปใช้ได้เลย
   แต่หากต้องการรับยาเพิ่มต้องพบแพทย์เท่านั้น)

   Course รักษาสิว

   4,500 บาท / เดือน

     แถม AHA peeling 4 ครั้ง
     แถม กดสิว ฉีดสิว ฟรีตามแพทย์สั่ง
     แถม LED 4 ครั้ง

    ตัวยาในคอร์ส

     1. 2BV / 4BV/ 2SE cream (ฟอกสิว)
     2. AB soap / G soap / A gel / N gel / Cetaphil 60 ml Hibiscub (ล้างหน้า)
     3. CLM gel / Erythro / CLM solution (รักษาสิวอักเสบ)
     4. 4AHA / 7MHA / 10AHA cream (ปรับสภาพผิว)
     5. Post acne cream / 5AZL (รอยดำสิว)
     6. Aloe / AloeTA cream (บำรุงผิว)
     7. 0.025 / 0.05 / 0.1 Neova cream (ละลายหัวสิว)
     8. Acne cream (แต้มหัวสิว)
     9. VC gel / RB1 / RB2 (รอยแดงสิว)
     10. Acne lotion / Acne sulfer (แป้งน้ำรักษาสิว)

   หมายเหตุ : **ราคานี้ไม่รวมยากิน
   * LED หากต้องการเพิ่ม ALA เพิ่มเงิน อีกเพียง 500 บาท
   รับยาสัปดาห์ละครั้ง แพทย์เป็นผู้สั่งยาให้ครั้งละ 3 – 4 ตัว
   (รับครั้งที่สองไม่ต้องพบแพทย์ สามารถมารับยาไปใช้ได้เลย
   แต่หากต้องการรับยาเพิ่มต้องพบแพทย์เท่านั้น)

   Course รักษาสิว

   8,500 บาท / 2 เดือน

     แถม AHA peeling 6 ครั้ง
     แถม กดสิว ฉีดสิว ฟรีตามแพทย์สั่ง
     แถม LED 4 ครั้ง
     แถม Laser 1 ครั้ง

    ตัวยาในคอร์ส

     1. 2BV / 4BV/ 2SE cream (ฟอกสิว)
     2. AB soap / G soap / A gel / N gel / Cetaphil 60 ml Hibiscub (ล้างหน้า)
     3. CLM gel / Erythro / CLM solution (รักษาสิวอักเสบ)
     4. 4AHA / 7MHA / 10AHA cream (ปรับสภาพผิว)
     5. Post acne cream / 5AZL (รอยดำสิว)
     6. Aloe / AloeTA cream (บำรุงผิว)
     7. 0.025 / 0.05 / 0.1 Neova cream (ละลายหัวสิว)
     8. Acne cream (แต้มหัวสิว)
     9. VC gel / RB1 / RB2 (รอยแดงสิว)
     10. Acne lotion / Acne sulfer (แป้งน้ำรักษาสิว)

   หมายเหตุ : **ราคานี้ไม่รวมยากิน
   * LED หากต้องการเพิ่ม ALA เพิ่มเงิน อีกเพียง 500 บาท
   รับยาสัปดาห์ละครั้ง แพทย์เป็นผู้สั่งยาให้ครั้งละ 3 – 4 ตัว
   (รับครั้งที่สองไม่ต้องพบแพทย์ สามารถมารับยาไปใช้ได้เลย
   แต่หากต้องการรับยาเพิ่มต้องพบแพทย์เท่านั้น)

   Course รักษาสิว

   9,000 บาท / เดือน

     แถม Mpeel 4 ครั้ง
     แถม กดสิว ฉีดสิว ฟรีตามแพทย์สั่ง
     แถม LED 4 ครั้ง

    ตัวยาในคอร์ส

     1. 2BV / 4BV/ 2SE cream (ฟอกสิว)
     2. AB soap / G soap / A gel / N gel / Cetaphil 60 ml Hibiscub (ล้างหน้า)
     3. CLM gel / Erythro / CLM solution (รักษาสิวอักเสบ)
     4. 4AHA / 7MHA / 10AHA cream (ปรับสภาพผิว)
     5. Post acne cream / 5AZL (รอยดำสิว)
     6. Aloe / AloeTA cream (บำรุงผิว)
     7. 0.025 / 0.05 / 0.1 Neova cream (ละลายหัวสิว)
     8. Acne cream (แต้มหัวสิว)
     9. VC gel / RB1 / RB2 (รอยแดงสิว)
     10. Acne lotion / Acne sulfer (แป้งน้ำรักษาสิว)

   หมายเหตุ : **ราคานี้ไม่รวมยากิน
   * LED หากต้องการเพิ่ม ALA เพิ่มเงิน อีกเพียง 500 บาท
   รับยาสัปดาห์ละครั้ง แพทย์เป็นผู้สั่งยาให้ครั้งละ 3 – 4 ตัว
   (รับครั้งที่สองไม่ต้องพบแพทย์ สามารถมารับยาไปใช้ได้เลย
   แต่หากต้องการรับยาเพิ่มต้องพบแพทย์เท่านั้น)

Top