ผ่าตัด

แก้ไขล่าสุด : April 5, 2018 12:26 pm|998 views

บริการผ่าตัดต่าง ๆ ของคริสตัล คลินิก มีดังนี้

1. ผ่าตัดไฝ

ที่คริสตัล คลินิก ให้บริการผ่าตัดไฝต่าง ๆ รวมถึงไฝนูนมีราก สามารถมาปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อเข้ารับการผ่าตัด
โดยค่าบริการ 2,000 บาทขึ้นไปต่อการผ่าตัด 1 เม็ดไฝ
หมายเหตุ : ส่วนในกรณีที่ไฝมีขนาดเล็กมาก จะสามารถรักษาโดยการยิง CO2 Laser หรือเลเซอร์ที่ใช้ในการทำลายไฝ
ค่าบริการเริ่มต้นที่ 100 บาท – 500 บาทต่อ 1 เม็ดไฝ

ภาพแสดงก่อนและหลังผ่าตัดไฝ

2. ผ่าตัดชิ้นเนื้อ : เพื่อส่งตรวจทางพยาธิสภาพ

ในกรณีที่คนไข้มีผื่น ผิวหนัง ที่จำเป็นต้องส่งชิ้นเนื้อ เพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา
โดยทางคริสตัล คลินิก มีบริการตัดชิ้นเนื้อ พร้อมส่งอ่านผลชิ้นเนื้อได้ด้วย
โดยค่าบริการผ่าตัดชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ราคา 2,000 บาท ต่อ 1 ชิ้นเนื้อ
ค่าบริการอ่านผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ราคา 1,000 บาท ต่อ 1 ชิ้นเนื้อ

3. การบริการผ่าตัดอื่น ๆ

เช่น การผ่าตัดเอาแผลที่ไม่ต้องการออก
มีค่าบริการผ่าตัด 2,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ชิ้นเนื้อ

Top