ต่อขนตาสไตล์ญี่ปุ่นทรง Natural

เป็นการต่อขนตาสไตล์ธรรมชาติ ที่หนาและยาวปานกลาง (เหมาะสำหรับสาวทำงาน)

[unitegallery natural1]