ต่อขนตาสไตล์ญี่ปุ่นทรง Darling

ขนตาจะไล่ระดับจากสั้นไปยาวที่หางตา (เหมาะสำหรับคนกำลังมีความรัก)