คริสตัลคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมตจวิทยา (ผิวหนัง)

ลบรอยสักด้วยเลเซอร์ Qs Nd YAG 1064